01/10/2014
เรือนมัลลิการ์ต้อนรับหน้าหนาว
ด้วยเมนูหลากหลายให้ท่านได้เลือก
รายละเอียด>>>
01/10/2014
โปรโมชชั่นความอร่อยในแบบไทยแกงเขียวหวานไก่รสเลิศ
รายละเอียด>>>
23/09/2014
เรือนมัลลิการ์ร่วมต้อนรับเทศกาลกินเจ
ด้วยเมนูหลากหลายให้ท่านได้เลือก
รายละเอียด>>>
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
28/08/2014
เรือนมัลลิการในรายการ  Smart Chef ได้มาถ่ายทำเมนูไข่ตุ๋นและร่วมย้อนยุควัฒนธรรมด้วยเมนูเปิบมือ อ่านต่อ

22/08/2014
ร้าน เรือนมัลลิการ์ ร่วม Battle ที่คลื่น CHILL FM 89 คลื่นเดียว 'กิน เที่ยว ช็อป'
ซึ่งผล vote ชนะเลิศ ในเมนู ไข่ต๋นทรงเครื่อง อ่านต่อลิก