บริการห้องจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ

เศรษฐีเรือนนอก  6 ท่าน

เศรษฐีเรือนใน  10-15 ท่าน

ห้องถุงเงินถุงทอง  25 ท่าน

ลานชั้นล่าง+สวน 30 ท่าน

ชั้นบนทั้งหมด 30 ท่าน

ห้องทองพันชั่ง 8 ท่าน

ห้องออมเงินออมทอง 20 ท่าน