23/09/2014
เรือนมัลลิการ์ร่วมต้อนรับเทศกาลกินเจ
ด้วยเมนูหลากหลายให้ท่านได้เลือก
รายละเอียด>>>
07/01/ 2014
เรือนมัลลิการ์ ขอเสนอ
เมนูต้อนรับหน้าฝนนี้ด้วย
หลากหลายเมนความอร่อยู
รายละเอียด>>>
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
28/08/2014
เรือนมัลลิการในรายการ  Smart Chef ได้มาถ่ายทำเมนูไข่ตุ๋นและร่วมย้อนยุควัฒนธรรมด้วยเมนูเปิบมือ อ่านต่อ

22/08/2014
ร้าน เรือนมัลลิการ์ ร่วม Battle ที่คลื่น CHILL FM 89 คลื่นเดียว 'กิน เที่ยว ช็อป'
ซึ่งผล vote ชนะเลิศ ในเมนู ไข่ต๋นทรงเครื่อง อ่านต่อลิก